معمولا دوستانی که تازه وارد هستن وقتی میان تو این حیطه (اگه املاشو درست نوشته باشم ) با این مشک رو به رو میشن که طرف مقابلشون چی نوشته و منظورش چیه . خالا اگه از بد شانسیشون طرف مقابل هم تازه وارد باشه و بخواد کلاس بذاره دیگه بد تر میشه آخه اختصاراتی به وجود میاد که جهانی میشه که تو هیچ فرهنگی نمیتونی سرچش کنی به هر خال اینم یه پسته واسه تازه واردا اگه طرفتون چیزی گفت که این بین نبوده مطمئن باشین که داره شما رو اسکول میکنه یا اینکه فرهنگ ما ناقصه

معادل آن در چت

اصطلاحات عامیانه

U = you

شما . تو کي هستي

PLZ = please

لطفا

ASL = age / sex / Location

سن و جنسيت و شهر شما چیست؟

R = are

هستید ؟

sa@ = time

ساعت

mer30 = mer28+2 = ... = merci

مرسی .  ممنون

tnx = thanks

متشکرم

tq = thank you متشکرم
ty = thank you متشکرم
m = male

مرد

f = female    

زن یا مرد . مونث یا مذکر

me2 = me too      

!من هم همین طور

gf = girl friend

دوست دختر

bf = boy friend

 دوست پسر

lol

خندیدن به چیزی

cool

 خوشحالی همراه با تعجب

wow

فریاد حاکی از خوشحالی و تعجب

DC = disconnect

قطع ارتباط تلفنی با اینتر نت

BC = because برای اينکه ، زيرا
C = see

دیدن . می بینمت

U R = your

مال شما

2 = too

همچنین

4 = for

برای

NP = no problem

مشکلی نیست

C U L = see you later

به امید دیدار

BRB = be right back

زود بر می گردم

I L U = I love you دوستت دارم
h&k = hug and kiss در آغوشم ميبوسمت
IOU = i owe you من به شما مديونم
ATB = all the best خيلي خوب ، همه خوب هستن
CU = see you ميبينمت
DL = download دانلود کردن  ، کپي
GG = good game بازی خوبیه
GJ = good job کار خوبيه
GL = good luck موفق باشيد ، خوشبخت باشيد
yw = you're welcome خوش آمديد
WB = welcome back (زود برگردی ، خوش آمديد (هنگام رفتن
ttyl = talk to you later بعدا صحبت ميکنيم
K = oky خوبه ، باشه ، قبوله
LTR = later بعدا
sry = Sorry متاسفم
ا
msg = message پيام
W = whit با
W / O = whitout بدون

kit = keep in touch

مراقبش باش ، با احتياط نگهداری کن
F2F = face to face

رو در رو